Naam: Randy Clark
Bediening: Global Awakening
Getrouwd: DeAnne Clark
Kinderen: ja, Randy heeft vier kinderen
Biografie: Op jonge leeftijd werd Randy Clark op wonderbaarlijke manier genezen van de gevolgen van een auto ongeluk. Tijdens die tijd wijdde hij zijn leven toe aan de bediening en het werk van de Heilige Geest. Nadat hij vele jaren voorganger is geweest, reisde hij naar een conferentie in 1994 die oorspronkelijk 4 dagen zou duren. Die conferentie werd later bekend als de 'Toronto Blessing', een wereldwijde revival die miljoenen levens aanraakte. Nu een internationaal spreker, reist Randy de hele wereld over om de soevereine kracht van God voor genezing uit te oefenen. Hij richtte Global Awakening ministries op en heeft ook een gave voor onderwijs. In december 2013, ontving hij zijn doctoraat van de United Theological Seminary die verbonden is aan de United Methodist denominatie. Dr. Clark is een adjunct professor bij zowel de United Theological Seminary in Ohio, als het Regent Divinity School in Virginia Beach, Virginia. Randy heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van pastoraal werk en zijn boodschap is dan ook simpel: "God wil jou gebruiken!"
Naam: Mattheus van der Steen
Bediening: School of Supernatural Heroes, House of Heroes, Gospel Music Festival
Getrouwd: Nee
Kinderen: ja, Mattheus heeft drie kinderen
Biografie: Mattheus is geboren in 1975 in Rotterdam, Nederland, en is op 17 jarige leeftijd naar het Maritiem College gegaan. Hierna heeft hij een periode gewerkt als Maritiem Officier. Gedurende deze tijd reisde hij naar verschillende landen. De Heer riep hem na de oorlog in Kosovo om te helpen onder de wezen en de weduwen. Eenmaal terug in Nederland begon hij z’n bediening. In 2011 startte hij de kerk House of Heroes en is daar momenteel senior voorganger. Mattheus is een veel gevraagd spreker en hij reist nog steeds naar verschillende landen om het Evangelie daar te brengen. God gebruikt zijn organisatie, Gospel Music Festival, om landen te openen en te discipelen. Myanmar, Laos, Noord Korea en 82 andere landen zijn aangeraakt door deze bediening. In 2016 begon hij de School of Supernatural Heroes waar honderden mensen getraind worden in het leven van een bovennatuurlijke levensstijl. He is auteur van verschillende boeken, waaronder de bestseller “Durf te Dromen”. Mattheus’ droom is om generaties te bekrachtigen door de kracht van de Heilige Geest en anderen te onderwijzen te leven zoals Jezus dat deed.
Naam: Todd White
Bediening: Lifestyle Christianity
Getrouwd: Sarah White
Kinderen: ja, Todd heeft drie kinderen
Biografie: Todd White was een drugsverslaafde en atheïst voor 22 jaar toen hij radicaal werd vrij gezet in 2004! Verlossing en gerechtigheid zijn de fundamenten en de sleutels naar de nieuwe creatie realiteit, waar we in en uit moeten leven. God heeft simpelweg de ogen van Todd geopend voor deze waarheid en dat de Heilige Geest door elke gelovige wil stromen waar we ook zijn, werk, school, de winkel, tankstation, overal. Zijn waarachtige vreugde is om het mogelijk te maken om de simpelheid van deze realiteit te vermenigvuldigen, in een 24/7 Koninkrijk levensstijl. Dit is voor elke gelovige! Zijn hart is om mensen te activeren in de simpele dingen zoals wie ze werkelijk zijn en om leugens te vernietigen die mensen tegenhouden om te worden zoals God het bedoelt heeft. Niemand uitgezonderd!
Naam: Heidi Baker
Bediening: Iris Global
Getrouwd: Rolland Baker
Kinderen: ja, Heidi heeft twee kinderen
Biografie: Heidi Baker is geboren in 1959 De is een zendeling en samen met haar man Rolland de medeoprichter van Iris Global en auteur van diverse boeken. Samen met haar man Rolland richtte Heidi Iris Global op in 1980. Dit is een non-profit organisatie die is toegewijd aan Jezus en bediening van de armen. In 1995 startte ze een nieuwe bediening voor de arme en dakloze kinderen in Mozambique. Ze begonnen met niks en na een paar maanden kregen ze een vervallen weeshuis in Maputo met 80 kinderen. Vanuit daar is de ministry uitgebreid, ze maken waterputten en geven gratis medische zorg aan de armen en zieken, ze delen voedsel uit, geven onderwijs, hebben katoenfabrieken en 500 kerken in Mozambique en in totaal 8000 kerken over 20 natien. Ze hebben meerdere basisplaatsen voor hun bijbelschool, outreach plaatsen en publieke scholen. Hun bediening staat bekend vanwege alle wonderen Oorspronkelijk komen de Baker’s uit California, maar nu wonen ze in Pemba, Mozambique. Ze reizen ook naar vele plekken over de hele wereld om hun verhaal te vertellen en om te onderwijzen over Gods liefde en hoe liefde in actie eruit ziet.
Naam: Ben Fitzgerald
Bediening: Awakening Europe & GODfest Ministries
Getrouwd: nee
Kinderen: nee
Biografie: Ben Fitzgerald is de leider van Awakening Europe en GODfest Ministries. Ben reist de hele wereld over als evangelist en is tevens een tijd lang voorganger geweest bij Bethel Church in Redding, Californië. Hij komt oorspronkelijk uit Australië, en ontmoette Jezus in 2002 tijdens een diepe, krachtige aanraking terwijl hij drugs dealde en een gebroken mens was. Sinds die tijd leeft Ben met een grote passie, namelijk de wereld Jezus laten zien door zijn dagelijks leven en door het brengen van het goede nieuws van het Koninkrijk naar de uithoeken van de aarde. Ben houdt ervan om mensen te helpen in Gods volle vrijheid en identiteit te laten komen en is er van overtuigd dat de toekomst van de natiën getransformeerd zal worden door radicale gelovigen die in vrijheid leven en Jezus op een vrijmoedige manier proclameren.
Naam: Bill Johnson
Bediening: Bethel Church
Getrouwd: Beni Johnson
Kinderen: ja, Bill heeft drie kinderen
Biografie: Bill Johnson is de senior leider van Bethel Church in Redding, Californië. Bill is een vijfde generatie voorganger met een rijke erfenis in werken van de Heilige Geest. De huidige beweging van God zorgde ervoor dat Bill een diepere betekenis kreeg van de zin “op aarde, zoals in de hemel”. Bill en de Bethel Church familie hebben dit mandaat overgenomen in hun leven en bediening, waar het bovennatuurlijke natuurlijk wordt. Bill onderwijst dat we de wereld een ontmoeting met God niet moeten onthouden en dat het evangelie zonder kracht niet het evangelie is dat Jezus predikte. Bill is tevens medeoprichter van de Bethel School of Supernatural Ministry (BSSM). Samen bedienen Bill en zijn vrouw Beni een groeiend aantal kerken om samen te streven naar opwekking. Dit apostolische netwerk gaat verder dan denominaties en bouwt relaties zodat kerkleiders in reinheid en kracht kunnen wandelen. Alle drie hun kinderen en aanhang zijn betrokken in fulltime bediening.
Naam: Paul Manwaring
Bediening: Spreker en leraar
Getrouwd: Sue Manwaring
Kinderen: ja, Paul heeft twee kinderen
Biografie: Paul Manwaring is deel van het senior leiderschapsteam in Bethel Church in Redding, Californië. Paul is oprichter van Global Legacy en overziet de Bethel School of Supernatural Ministry’s derde jaars studenten en het toerusten en uitzenden van revivalists. Paul spreekt en preekt over de hele wereld. Paul heeft een master in management van de Universiteit van Cambridge. He is een geregistreerd psychiatrisch verpleger en heeft tevens een achtergrond in gevangenis management. Pauls passie is het zien van glorieuze zonen en dochters die opstaan en steden en dorpen transformeren. Paul heeft ook een passie voor koken en hoopt op een dag deel te nemen aan The Next Food Network Star. Daarnaast jaagt hij het maken van het perfecte bakje koffie na.
Naam: Martin Koornstra
Bediening: Royal Mission
Getrouwd: Karin Koornstra
Kinderen: ja, Martin heeft twee kinderen
Biografie: Martin en Karin Koornstra wonen in Veenendaal en hebben 2 dochters, Ingeborg en Lieselot. Martin werd geboren in België in een gezin van zendelingen. Op de Bijbelschool leerden Martin en Karin elkaar kennen, ze trouwden en gingen meteen fulltime aan de slag met christelijk werk in Vlaanderen. Sinds 2004 wonen Karin en Martin in Nederland. Vijf jaar lang hebben ze leidinggegeven aan het enorme kinder- en jeugdwerk van de VBG Bethel in Drachten. In 2009 zijn ze gestart met Royal Mission en in de zomer van 2012 verhuisd naar Veenendaal, om daar een tweede locatie van Royal Mission te starten.
Naam: Wesley & Stacey Campbell
Bediening: Be a Hero, New Life Church
Getrouwd: ja
Kinderen: ja, Wesley & Stacey hebben vijf kinderen
Biografie: Stacey en Wesley zijn faculteitsleden van het Wagner Leiderschap Instituut en zijn begaafd onderwijzers. Hun passie om de benarde situatie van weduwen en wezen wereldwijd te veranderen, zal je aanraken en inspireren. Hun onderwijs over “Praying the Bible” (het bidden van de Bijbel), zal je verder leiden in een grotere vervulling van het eerste gebod – om God lief te hebben met geheel je hart, ziel, kracht en gedachten. Hun geschiedenis als zendelingen, kerkplanters, voorgangers en bediening in het bredere Lichaam van Christus, geeft het onderwijs dat ze geven meer diepgang en autoriteit dat alleen uit persoonlijke ervaring voort kan komen. Ze wonen met hun vijf kinderen in Kelowna, Canada en zijn de senior leiders van New Life Church. Stacey geeft onderwijs op diverse scholen en conferenties. Als conferentie sprekers hebben ze beiden in meer dan 45 landen gediend, om te zien hoe opwekking en sociale rechtvaardigheid de wereld zullen transformeren.
Naam: Leif Hetland
Bediening: Leif Hetland Ministries, Global Mission Awareness
Getrouwd: Jennifer Hetland
Kinderen: ja, Leif heeft vier kinderen
Biografie: Leif komt uit het kleine plaatsje Haugesund in Noorwegen. In 1984 werd zijn leven compleet omgekeerd toen hij werd gered. De Heilige Geest transformeerde een gebroken drugs verslaafde in een wereld veranderaar. Hij is de oprichter en president van Leif Hetland Ministries, maar ook Global Mission Awareness. Door zijn 25 jaar in de bediening in 76 landen, staat hij bekend als ‘apostel van liefde’ en is hij geestelijk vader aan een Apostolisch Netwerk van kerken, bedieningen en zendelingen. Leif heeft vele tragische crises meegemaakt in zijn leven en veel van zijn boodschappen zijn voortgekomen uit deze wildernis belevingen. Leif gelooft in overdracht van zalving en gelooft dat je ‘onderwijst wat je weet, maar reproduceert wie je bent!’
Naam: Nathan & Rachel Morris
Bediening: Leif Hetland Ministries, Global Mission Awareness
Getrouwd: ja
Kinderen: nee
Biografie: Na vele Jaren van wegrennen van God, gaf Nathan zijn leven aan Jezus in 2002 toen hij een levens veranderende ervaring had met de aanwezigheid van God. God begon een passie in hem te leggen om het Evangelie te brengen aan de verlorenen. In het begin sprak hij veel op de straten van Engeland en in zijn vaders kerk. Gedurende deze eerste jaren, kwamen vele mensen uit alle delen van het Verenigd Koninkrijk naar zijn samenkomsten om de tastbare aanwezigheid van God zelf te ervaren. Het werd duidelijk dat Nathan niet alleen het Evangelie zou brengen op de straten, maar ook aan de grote menigten. In 2006 startte hij Shake the Nations Ministries en begon hij met reizen naar de natiën. De eerste STN Gospel Crusades werden gehouden in afgelegen gebieden van Afrika en India. In deze Gospel Campagnes, zagen ze hoe duizenden zielen zich bekeerden tot het Christendom in slechts de eerste twee jaar van zijn bediening. Ontelbare, gedocumenteerde, wonderen vonden plaats, met de doven, blinden en kreupelen allemaal getuigend van hun genezing. In 2010, voegde evangelist Nathan zich bij Pastor John Kilpatrick en de Church of His Presence, voor wat nu bekend staat als de Bay Revival. In deze bijeenkomsten werden duizenden mensen gered en vele genezingen werden doorgegeven. Vandaag de dag, wonen Nathan en zijn vrouw Rachel in centraal Florida. Samen met het Shake the Nations team, reizen ze de wereld rond met een brandende passie om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen in alle landen, om de kracht van de Heilige Geest gedemonstreerd te zien worden door tekenen en wonderen.
Naam: Angela Greenig
Bediening: Angela Greenig Ministries
Getrouwd: Larry Greenig
Kinderen: ja, Angela heeft twee kinderen
Biografie: : Angela heeft veel ervaring als ziener/strijder voor Jezus Christus en een leidende kracht in de bevrijdingsbediening. Al ruim 29 jaar is ze een verdediger van het geloof en een stem voor hen die geen stem hebben. Dit doet ze al reizend over de wereld, predikend, en training gevend in het lichaam van Christus. Angela is de oprichter van Angela Greenig Ministries International, een internationaal spreekster, gerenommeerd auteur en tv/radio presentatrice van “Justice for all” media kanaal. Angela heeft vele bedieningen vrijgezet en aan vele bedieningen gebouwd door heel Amerika en de rest van de wereld. Haar onderwijs en inzicht komt door vele jaren vooraan te staan bij geestelijke oorlogsvoering, met een hart voor welzijn en bevrijding van mensen.
Naam: David Wagner
Bediening: Father's Heart Ministries
Getrouwd: Molly Wagner
Kinderen: ja, David heeft vijf kinderen
Biografie: David Wagner heeft een passie om de onbereikten te bereiken, om gebroken harten te herstellen en te genezen degenen die pijn hebben door het krachtige Woord van God en de uitwerking van de Heilige Geest. David geloofd dat de kerk een profetische stem heeft op deze aarde vandaag. Hij heeft de roep van het hart van de Vader gehoord, om geestelijke zonen en dochters in de kerk op te richten. Hij zette in 2001 Father’s Heart Ministries op om gelovigen te helpen hun identiteit in Christus en hun bestemming en doel te ontdekken die God voor hun heeft bestemd. David reist de hele wereld over om gelovigen toe te rusten door middel van spreken in profetische conferenties, jongeren en kindercampagnes en leiderschap meetings. Hij heeft in verschillende denominaties gesproken en ook is hij deel geweest van het planten van kerken in de natiën. Door zijn bediening, heeft hij duizenden zien vrij worden van gebondenheid en ziekte.
Naam: Jean-Luc Trachsel
Bediening: Jean-Luc Trachsel Ministries
Getrouwd: Josiane Trachsel
Kinderen: ja, Jean-Luc heeft vier kinderen
Biografie: Jean-Luc’s bediening gaat om de eenheid tussen christenen om zodoende het Evangelie van genade en compassie tot uiting te laten komen, gevolgd door wonderen, tekenen en genezingen. Sinds jonge leeftijd, heeft God Jean-Luc geroepen om Zijn Woord te brengen met kracht. Hij heeft vijf continenten afgereisd en meer dan 50 landen bezocht. Hij heeft de mogelijkheid gehad om het Evangelie te delen onder allerlei verschillende omstandigheden en situaties. Ook als visionair en entrepreneur, gelooft hij dat NIKS ONMOGELIJK IS MET GOD. Zijn gevoeligheid voor de Heilige Geest, baant een weg voor de manifestatie van het bovennatuurlijke met wonderen, tekenen, genezingen en redding.
Naam: Mel Tari
Biografie: Mel Tari is een man met een simpel, kinderlijk geloof die God liefheeft en geloofd in het onmogelijke in zijn leven en in die van anderen. God heeft Mel krachtig gebruikt, niet alleen in zijn geboorteplek Timor (Indonesië), maar over de hele wereld. Vier nachten voor de 'bijna succesvolle' communistische coup in Indonesië in 1965, begon God Zijn Geest uit te storten in een klein dorpje op het eiland Timor. Hij alarmeerde de christenen om te gaan bidden en het land werd, wonder boven wonder, gespaard. Onmiddellijk werden evangelisatieteams gevormd en die begonnen zich te verspreiden over Timor en omliggende eilanden om het evangelie te proclameren, de zieken te genezen en de doden op te wekken. De wonderen die volgenden op de 'Pinksterdag van Timor', toen de Geest kwam als een windvlaag, zijn opnieuw gebeurd in onze tijd (uit het boek, “Like a Mighty Wind” van Mel Tari).
Naam: Danny Silk
Bediening: Loving on Purpose & Bethel Church
Getrouwd: Sheri Silk
Kinderen: ja, Danny heeft 3 kinderen
Biografie: Danny Silk is een gepassioneerd auteur, internationaalspreker en coach. Hij dient in het senior leiderschap van zowel Bethel Church in Redding als bij Jesus Culture in Sacramento. Tevens is hij de familie pastor bij Bethel voor meer dan 16 jaar. Pastor Danny is ook voorzitter en medeoprichter van Loving on Purpose (Liefhebben met Opzet), een bediening toegewijd om families en gemeenschappen wereldwijd te bedienen. Danny heeft meerdere boeken geschreven, o.a. Keep Your Love On: Connection Communication And Boundaries; Powerful and Free, Culture of Honor en Loving Our Kids On Purpose. Hij schrijft deze boeken met de bedoeling om lezers succesvolle relaties te laten bouwen en zodat ze degenen om hen heen kunnen bekrachtigen. Danny is een relatie expert en werkt al meer dan 25 jaar met families. Hij focust op het cultiveren van een cultuur, waarin gemeenschappen door interpersoonlijke relaties zoals het huwelijk, ouderschap en leiderschap worden bekrachtigd. Danny is getrouwd met Sheri, ze hebben drie kinderen en drie kleinkinderen. Hun passie is om families samen te brengen en samen te houden.

De allerlaatste (20) fulltime tickets zijn nu beschikbaar

(Dit zijn de laatste stoelen die vrijkwamen vanwege annuleringen dus vol = echt vol.)

Vind je het lastig om uit te stappen? Om voor je geloof uit te komen?
Zie je in jouw leven niet de dingen die Jezus ook deed, maar verlang je daar wel naar?
Dan ben je niet alleen.

Sommigen zeggen dat de Kerk in Europa stervende is. Maar wij geloven dat God een ander plan heeft.

Beeld je eens in, al die miljoenen mensen in Europa die Jezus aannemen de komende jaren.

Beeld je eens in, Christenen uit alle denominaties die zich wijden aan één doel; Europa getransformeerd zien worden door het Evangelie. Niet één of andere organisatie of netwerk, maar een beweging van het gehele lichaam van Christus.

Is dat onmogelijk? Voor ons is dat het zeker, maar voor God zeker niet. Dit is de tijd voor evangelisatie. Jezus is de enige weg naar de Vader. Het Evangelie is Goed Nieuws voor Europa.

Te lang hebben we ons laten leiden door teleurstelling en ongeloof. Te vaak hebben onze onderlinge verschillen en visie ons verwijderd van elkaar in plaats van te genieten van de veelkleurigheid van God.

Dit is de tijd voor hoop, niet ontmoediging.

Er is kracht in de proclamatie dat God goed is. Hij wil alle delen van de samenleving herstellen. Om samen te werken in eenheid en zodat het samen één Kerk zal zijn die Europa zal veranderen.

We hoeven het niet overal over eens te zijn om samen te werken, maar respecteer denominale diversiteit. Een transformatie van ons continent zal niet alleen bereikt kunnen worden door politiek en intellect, maar door God’s aanwezigheid, door gebed, training en worship.

Mattheus van der Steen
Het beste moet nog komen.

Mattheus van der Steen

Deze school is een uitnodiging voor volgers van Jezus, die een passie hebben voor opwekking en transformatie, om getraind te worden om te zijn zoals Jezus en om opwekking naar Europa te brengen (1 Petrus 4:10-11).

De SSH heeft voor mij het geloof weer praktisch gemaakt. Door hele duidelijke en makkelijke stappen aan te reiken heb ik geleerd om dagelijks (boven)natuurlijk te leven — Ingrid Guffroy

Is deze school voor mij?

De school is voor iedereen jong en oud. Voor elke denominatie.
Introvert extrovert het maakt niet uit. Wil jij ook verandering zien in je eigen leven? Wil jij met Jezus impact in je omgeving? Wil je horen, zien en ervaren wat God aan het doen is in Nederland en Europa?
Dan is dit je allerlaatste kans om fulltime deel te nemen aan de  School of Supernatural Heroes.

Je hoeft alleen je contactgegevens in te vullen

Sprekers

Gedurende het jaar nodigen we apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten uit om ons te onderwijzen, bemoedigen en om een impact te hebben in onze levens. We hebben allemaal krachtige sprekers uitgenodigd die tijdens de SSH 2018 zullen spreken.

Een aantal van deze sprekers zijn:

(klik op een foto voor meer informatie)

Tijdens de lesdag zijn er geweldige, levensveranderende sessies met de sprekers, waarin er ook tijd is voor een krachtige bedieningstijd. De sprekers geven hun beste leerervaring betreft het wandelen in het bovennatuurlijke en met de Heilige Geest. Ook zal er elke lesdag een Q&A (vraag&antwoord) sessie zijn in de middag met de sprekers van die dag.

“Dit is een plek waar de God van de hemel, mijn leven hier op aarde raakt.”

Wim Hoddenbagh – Spreker/trainer Royal Mission

Over de school

Schooldagen

Registratie start om 8:30 uur. De school zelf start om 9:00 uur. De dag is afgelopen om 17:00 uur.

Gedurende de dag zijn er geweldige en impactvolle sessies met de sprekers inclusief krachtige impartaties. De sprekers zullen hun beste leerervaring geven om in de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest te wandelen. In de namiddag zal er altijd een Q&A zijn.

Revivalgroups

Dit zijn groepen studenten die iedere maand samenkomen om de schooldagen te bespreken. Daar worden vragen gesteld zoals: Waar liep jij tegenaan? En hoe kunnen we elkaar helpen?

De revivalgroups zijn door het hele land dus ook vast ergens bij jou in de buurt!

Gratis conferenties

17 maart is onderdeel van de Global Awakening school, die duurt van 14 tot 17 maart. Randy Clark en Leif Hetland zullen spreken tijdens deze conferentie.

9 mei is een special impartation dag met Benny Hinn voorafgaand aan de Presence 2018 conferentie. (Kaarten voor Presence 2018 zijn apart te bestellen.)

1 september is onderdeel van de Power and Love conferentie van 29 augustus tot 1 september. Zaterdagavond zal er een grote outreach in Amsterdam zijn met Todd White!

27 oktober is onderdeel van de Mission Possible 2018 conferentie die duurt van 24 tot 27 oktober.

Deze conferenties zijn deel van de SSH, studenten hoeven daarom geen tickets te kopen.

Het is niet verplicht om alle conferentiedagen bij te wonen.

Facebook community

Als student heb je toegang tot de besloten Facebook-groep van de SSH. Hier kan je je vragen stellen, je ervaringen uitwisselen en delen wat je allemaal hebt meegemaakt.

Agenda in 2018

 • 17 februari: Wesley & Stacey Campbell
 • 7 april: David Wagner
 • 9 mei: Benny Hinn
 • 18 mei: Gladiator school: Angela Greenig
 • 19 mei: Chris Overstreet
 • 23 juni*
 • 7 juli: Danny Silk
 • 15 september: Paul Manwaring
 • 10 november: Brother Yun
 • 1 december: Mel Tari

* Deze spreker wordt later bekend gemaakt

Locatie

De School of Supernatural Heroes zal plaatsvinden in het hotel  De Heerlickheijd van Ermelo, Staringlaan 1, Ermelo

De stad Ermelo is 55 minuten rijden van Schiphol Amsterdam. Als je van ver met de auto of openbaar vervoer komt, dan zijn er mogelijkheden om in de
omgeving te logeren of een hotel op dezelfde locatie. Voor meer informatie neem contact op met info@schoolofsupernaturalheroes.nl.

You have received spiritual gifts from God and He calls you to use those gifts to help others (Peter 4:10-11). The Kingdom of God is not in word but in power (1 Cor 4:20).

The School of Supernatural Heroes has been created to train heroes like you in the supernatural.

Ik heb mensen aangeraakt zien worden door de liefde van God, genezing en bekering. Ik wil meer, het heeft mijn relatie met Hem verdiept en nog rijker gemaakt. Ik kan wel blijven getuigen… Ik doe weer mee! — Yvonne

Veelgestelde vragen

Ik kan niet alle data, is dat een probleem?

Geen probleem. Je kunt je per keer dat je niet kan je afmelden door een mailtje te sturen naar info(at)schoolofsupernaturalheroes.nl.

Moet ik lid zijn van House of Heroes?

Je bent van harte welkom om de school te doen. De SSH wordt vanuit een andere organisatie georganiseerd en uiteraard is iedereen welkom, vanuit elke denominatie en achtergrond.

Ben ik hier niet te jong of te oud voor?

De school is voor iedereen van alle leeftijden. Tijdens de SSH 2017 werd onze jongste deelnemer geboren tijdens de school en de oudste was maar liefst 91 jaar!

Zijn er ook lunchpakketen verkrijgbaar?

Ja, er zullen cateringpakketten ter beschikking komen. Hoe dit eruit komt te zien, daar volgt binnenkort meer informatie over.

Ik kan geen Engels?

Geen probleem, alle sessie worden vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands en andersom.

Ik ben minder valide, hebben jullie speciale voorzieningen?

De gelegenheid is makkelijk toegankelijk voor iedereen. Geef vooraf aan dat je in een rolstoel zit, dan reserveren wij een plek vooraan voor je!

Ik kan het bedrag niet in één keer betalen, is dat een probleem?

Nee hoor, dat is geen probleem. Na je aanmelding kun je ons mailen, dan zorgen wij voor een betalingsregeling op maat.

Schrijf je nu in!

Raak je enthousiast over wat je allemaal leest hier? Schrijf je dan zo snel mogelijk in!

Dit is de allerlaatste kans om nog mee te doen dit jaar.
(Dit zijn de laatste stoelen die vrijkwamen vanwege annuleringen dus vol = echt vol.)

Je betaalt slechts 449 euro.*

* 25% korting voor tieners tot 18 jaar.

Laat je opbouwen en inspireren door geweldige sprekers, geniet van heerlijke aanbidding en maak nieuwe vrienden tijdens de School of Supernatural Heroes 2018!

Aanmelden duurt ongeveer 1 minuut

Dit krijg je

 • Meer dan 12 lesdagen met sprekers vanuit binnen en buitenland.
 • Volledige én gratis toegang tot drie(!) grote conferenties met sprekers als Randy Clark, Todd White, Bill Johnson, Heidi Baker en vele anderen
 • Toegang tot besloten Facebook-groep
 • Toegang tot revivalgroups in jouw omgeving
 • Toegang tot de online leeromgeving iSSH
Copyright 2017 School of Supernatural Heroes – TermsPrivacy Statement

Start typing and press Enter to search